کویل سلونوئید ولو

ویل سلونوئید ولو (solenoid valve coil) انرژی الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل می‌کند. کویل شامل یک سیم مسی و یا آلومینیومی است که دور یک استوانه چرخیده است. با عبور جریان الکتریکی از درون سیم داخل آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود.

تاریخ ویرایش: 30 فروردین ماه 1397

کویل سلونوئید ولو (solenoid valve coil) انرژی الکتریکی را به حرکت خطی تبدیل می‌کند. کویل شامل یک سیم مسی و یا آلومینیومی است که دور یک استوانه چرخیده است. با عبور جریان الکتریکی از درون سیم داخل آن میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. این میدان مغناطیسی باعث حرکت یک plunger داخل ولو می‌شود. این کویل‌ها طبق استاندارد IEC 216 طراحی و ساخته می‌شوند.

کویل سلونوئید ولو آسکو (ASCO)

یکی از معروفترین کویل‌ها مربوط به کویل‌های آسکو (ASCO) می‌باشد.

کویل سلونوئید ولو آسکو (ASCO)


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 16 فروردین ماه 1399
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)