پوزیشنرهای نیوماتیک فیشر (Fisher)

پوزیشنرهای نیوماتیک فیشر (Fisher) از شناخته‌شده‌ترین‌های بازار به شمار می روند و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند. این پوزیشنرها تقریباً تمام نیازهای یک مشتری در این حوزه را برآورده می‌کنند.

تاریخ ویرایش: 12 مرداد ماه 1395

پوزیشنرهای نیوماتیک فیشر (Fisher) از شناخته‌شده‌ترین‌های بازار به شمار می روند و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند. این پوزیشنرها تقریباً تمام نیازهای یک مشتری در این حوزه را برآورده می‌کنند.

انواع پوزیشنرهای پنوماتیک فیشر به همراه مشخصات آن عبارت‌اند از:

Fisher® 3570

Fisher® 3570 pneumatic valve positioners are used with control valve assemblies to provide an accurate valve stem position that is proportional to the input signal received from a control device. The input signal range can be 0.2 to 1.0 bar (3 to 15 psig), 0.4 to 2.0 bar (6 to 30 psig), or another pneumatic input signal range, as required. These positioners are normally used with pneumatic piston actuators. However, product types within the 3570 Series can be used with pneumatic, long-stroke, cylinder actuators or with pneumatic diaphragm actuators.

Fisher® 3582

Fisher® 3582 pneumatic, single-acting positioner is used with diaphragm-actuated, sliding-stem control valve assemblies. The pneumatic valve positioner receives a pneumatic input signal from a control device and modulates the supply pressure to the control valve actuator, providing an accurate valve stem position that is proportional to the pneumatic input signal.

Fisher® 3610J

Fisher® 3610J pneumatic, single-acting positioner is used with rotary actuators to accurately position control valves used in throttling applications. The positioner mounts integrally to the actuator housing. These rugged positioners provide a valve position proportional to a pneumatic input signal.

Fisher® 3610JP

Fisher® 3610JP pneumatic, double-acting positioner is used with rotary actuators to accurately position control valves used in throttling applications. The positioner mounts integrally to the actuator housing. These rugged positioners provide a valve position proportional to a DC current input signal.

Fisher® 3660

Fisher® 3660 pneumatic, single-acting positioner is used with various actuators on sliding-stem valves for throttling applications. This rugged positioner provides a valve position proportional to a pneumatic input signal received from a control device.

Fisher® 3710

Fisher® 3710 pneumatic positioner is designed for use with either diaphragm or piston rotary actuators. It provides a valve ball or disk position for a specific input signal. The 3710 positioner provides a valve position in response to a pneumatic input signal. It can easily be configured as single- or double-acting for rotary actuators.

مشخصات کلی انواع پوزیشنرهای پنوماتیک فیشر
مشخصات کلی انواع پوزیشنرهای پنوماتیک فیشر

برای سفارش انواع پوزیشنرهای نیوماتیک فیشر با ما تماس بگیرید.

پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3570
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3570
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3582
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3582
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3610J
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3610J
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3610JP
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3610JP
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3660
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3660
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3710
پوزیشنر نیوماتیک Fisher® 3710

برای سفارش انواع پوزیشنرهای نیوماتیک فیشر با ما تماس بگیرید.


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 16 فروردین ماه 1399
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)