استانداردهای تست تجهیزات دوار

این نوشتار به معرفی استانداردهای تست عملکرد و تست مکانیکی تجهیزات دوار شامل پمپ، فن، بلوئر، کمپرسور، توربین گاز، توربین بخار و ... می‌پردازد.

تاریخ ویرایش: 10 آذر ماه 1394

این نوشتار به معرفی استانداردهای تست عملکرد و تست مکانیکی تجهیزات دوار شامل پمپ، فن، بلوئر، کمپرسور، توربین گاز، توربین بخار و ... می‌پردازد.

تست کمپرسور سانتریفیوژ
تست کمپرسور سانتریفیوژ

استانداردهای تست پمپ

 • ASME PTC 8.2, Centrifugal Pumps
 • ASME PTC 9: 1970, Displacement Compressors, Vacuum Pumps And Blowers
 • ASME PTC 18: 2011, Hydraulic Turbines and Pump-Turbines

استانداردهای مورد استفاده در تست فن

 • AMCA 210/ASHRE 51: Laboratory Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating
 • AMCA 250: Laboratory Methods of Testing Jet Tunnel Fans for Performance
 • AMCA 260: Laboratory Methods of Testing Induced Flow Fans for Rating
 • ISO 13350: Industrial fans -- Performance testing of jet fans
 • ISO 5801: Industrial fans -- Performance testing using standardized airways
 • DIN 24163: Fans; performance testing, standardized test airways
 • ASME PTC 11: Fans Performance Test Codes
 • ISO 5802: Industrial fans -- Performance testing in situ
 • AMCA 230: Laboratory Methods of Testing Air Circulating Fans for Rating and Certification
 • AMCA 803: Industrial Process/Power Generation Fans — Site Performance Test Standard
 • ISO 14695: Industrial fans -- Method of measurement of fan vibration
 • AMCA 204: Balance and Vibration Testing
 • AMCA 300: Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans
 • BS EN 12101-3: Smoke and heat control systems. Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators
 • EN 1366-2: Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
 • ASME PTC 13, Blowers (under development)
سیستم تست عملکرد جت فن
سیستم تست عملکرد جت فن

استانداردهای تست کمپرسور

 • ASME PTC 10, Compressors and Exhausters
 • ISO 5389; 1st Ed.: 1992, Turbocompressors_Performance Test Code

استانداردهای تست توربین گاز صنعتی

 • ASME PTC 22, Gas Turbines

استانداردهای تست توربین بخار

 • ASME PTC 6, Steam Turbines
 • ASME PTC 6S, Procedures for Routine Performance Test of Steam Turbines
 • ASME PTC 6.2, Steam Turbines in Combined Cycles

استانداردهای تست توربین گاز هوایی

 • ASME PTC 55, Gas Turbine Aircraft Engines

استانداردهای تست توربین باد

 • ASME PTC 42, Wind Turbines

استانداردهای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی

 • ASME PTC 17, Reciprocating Internal Combustion Engines

استانداردهای تست سیستم‌های پیل سوختی

 • ASME PTC 50, Fuel Cell Power Systems Performance

این گروه با داشتن تجربه‌ای وسیع در زمینه‌ی طراحی و ساخت انواع سیستم‌های اندازه‌گیری و تست تجهیزات دوار و موتورهای هوایی و با شناخت کامل انواع استانداردهای اندازه‌گیری، آمادگی اجرای انواع سیستم‌های اندازه‌گیری و تست انواع موتورها و تجهیزات دوار را دارد.

با ما تماس بگیرید.


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 13 خرداد ماه 1399
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)