آشنایی با استاندارد مدارک بازرسی محصولات فلزي (BS EN 10204)

استاندارد BS EN 10204:2004 یکی از متداول‌ترین استانداردهای مورد استفاده در تهیه گواهینامه‌ها یا مدارک بازرسی همچون گواهینامه مواد یا گواهینامه تست یا آزمون است. این استاندارد کمک می‌کند در هنگام عقد قرارداد، مشخص شود که فروشنده چه نوع مدرکی باید برای خریدار تهیه نماید. در صورت نیاز به خدمات مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید.

تاریخ ویرایش: 24 آذر ماه 1394

استاندارد BS EN 10204:2004 یکی از متداول‌ترین استانداردهای مورد استفاده در تهیه گواهینامه‌ها یا مدارک بازرسی همچون گواهینامه مواد یا گواهینامه تست یا آزمون است. این استاندارد کمک می‌کند در هنگام عقد قرارداد، مشخص شود که فروشنده چه نوع مدرکی باید برای خریدار تهیه نماید.

این استاندارد انواع مدارک درخواستی در حین خرید کالا از فروشنده را معرفی می‌کند. خریدار در هنگام عقد قرارداد خرید، می‌تواند از فروشنده مدارکی را درخواست نماید. برای اینکه در هنگام عقد قرارداد زبان مشترکی بین خریدار و فروشنده (که ممکن است از دو کشور متفاوت باشند) وجود داشته باشد، استاندارد EN 10204:2004 موارد از پیش‌تعیین شده‌ای را تعریف کرده است که خریدار می‌تواند هنگام خرید مدارک درخواستی را مطابق یکی از بندهای این استاندارد تعریف نماید.

آشنایی با استاندارد مدارک بازرسی محصولات فلزي (BS EN 10204)

در صورت نیاز به خدمات مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید.

این مدارک شامل مدارک نوع 1-2 و 2-2 و 1-3 و 2-3 می باشد.

مدرک 1-2 فقط نوعی اظهارنامه یا (Certificate of Conformity) یعنی گواهینامه انطباق است که به اختصار COC نیز می گویند. در بعضی مواقع Letter of Conformity نیز می گویند. در این نوع مدرک فقط سازنده اظهار می نماید که کالا را مطابق استاندارد و مشخصات قراردادی ساخته است.

در مدرک نوع 2-2 که به Test Report معروف است نتایج تست یا آزمون ارائه می شود. این مدرک فقط از طرف سازنده امضاء می شود.

مدرک 1-3 نوعی گواهینامه محسوب می شود که بخش کنترل کیفیت سازنده که مستقل از تولید است آن را امضاء می نماید.

در مدرک نوع 2-3 بازرس خریدار یا کارفرما و یا بازرس شخص ثالث نیز مدرک بازرسی را بایستی امضاء نماید.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید.

آشنایی با استاندارد مدارک بازرسی محصولات فلزي (BS EN 10204)

در انتهای استاندارد EN 10204 جدولی آورده شده است که فرق این نوع مدارک را به سادگی توضیح می دهد.

EN 10204  Reference

Document type

Document content

Document validated by

Type 2.1

Declaration of compliance with the order

Statement of compliance with the order

The manufacturer

Type 2.2

Test report

Statement of compliance with the order, with indication of results of nonspecific inspection

The manufacturer

Type 3.1

Inspection certificate 3.1

Statement of compliance with the order, with indication of results of specific inspection

The manufacturer`s authorized inspection representative, independent of the manufacturing department

Type 3.2

Inspection certificate 3.2

Statement of compliance with the order, with indication of results of specific inspection

The manufacturer`s authorized inspection representative independent of the manufacturing department and either the purchaser`s authorized inspection representative or the inspector designated by the official regulations

در صورت نیاز به خدمات مشاوره در این حوزه با ما تماس بگیرید.


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 27 مرداد ماه 1398
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)