کابل RTD Pt100 با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
سه‌سیمه موجود
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع R/S با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع R/S با روکش فایبرگلاس

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 350 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع N با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع N با روکش فایبرگلاس

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 350 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع T با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع T با روکش فایبرگلاس

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 350 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع J با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع J با روکش فایبرگلاس

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 350 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع K با روکش تفلونی PTFE/PFA

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 260 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

کابل ترموکوپل نوع K با روکش فایبرگلاس

انرژایکس

درجه حرارت قابل تحمل تا 350 سلسیوس
رنگ‌‌بندی مطابق استاندارد IEC
حلقه 100 متری

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 

ترانسمیتر فشار OEM فشار بالا جومو (JUMO) مدل MIDAS H20 HP

جومو (JUMO)

ترانسمیتر فشار قلمی OEM فشار بالا
کد 401020

قیمت به ازای
عدد
زمان تحویل:
 
قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 27 تیر ماه 1403
سنسور دما با ابعاد سفارشی
خرید دوربین حرارتی ترموویژن
ترموکوپل‌های مینرال
طراحی، ساخت و خرید انواع ترموول دما
طراحی، ساخت و خرید لوله ونتوری (ونتوری تیوب، ونچوری تیوب، فلومتر ونتوری)
خرید ترانسمیتر دما
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...