کتاب Aerothermodynamics of Aircraft Engine Components

نام فارسی: آیروترمودینامیک اجزای موتور هواپیما
نویسنده: Gordon C. Oates
ناشر: AIAA
شمار صفحات: 551

تاریخ ویرایش: 1 آذر ماه 1394

عنوان کامل: Aerothermodynamics of Aircraft Engine Components

برای تهیه کتاب فوق به info@energx.ir ایمیل بفرستید.

کتاب Aerothermodynamics of Aircraft Engine Components

برای تهیه کتاب فوق به info@energx.ir ایمیل بفرستید.


قیمت دلار سفارش آنلاین: 4,966 تومان
به روز رسانی: 3 خرداد ماه 1398
انرژایکس
سفارش آنلاین ترموکوپل و pt100
فروش ویژه انواع کابل‌های BLF ایتالیا: کابل جبران ترموکوپل، نسوز و ...
تأمین کمپرسورهای هودن (Howden)